• 01
  • 02
  • 03

Страница на проект по Оперативна програма „Административен капацитет"

„Разработване и поддържане на интернет платформа с възможност за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникация и нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии” на служителите на РЗИ- Перник, членовете на съвета за медицинско осигуряване и медицинските екипи за работа в условия на бедствия и аварии и катастрофи.

Prev Next

Заключителна пресконференция по про…

 

Заключителна пресконференция по проект СА 12-22-4/02.07.2013г.

Проведе се заключителната пресконференция по проект за обучения на РЗИ гр. Перник с тема ""Ефективни административни действия по време на кризи, бедствия и аварии"Бяха поканени медии и представители от РЗИ София - област. Специални гости бяха екипа л...

Продължава...

Успешно се проведе четвъртото от се…

 

Успешно се проведе четвъртото от серията специализирани обучения за служителите на РЗИ Перник

С лектори: проф.Бойко Рангелов и инж. Венцеслав Гълъбов Третото от серията специализирани обучения за служителите на РЗИ гр. Перник с тема ""Ефективни административни действия по време на кризи, бедствия и аварии" се проведе успешно в с.Рибарица ...

Продължава...

Успешно се проведе третото от серия…

 

Успешно се проведе третото от серията специализирани обучения за служителите на РЗИ Перник

С лектори: проф.Бойко Рангелов и инж. Венцеслав Гълъбов Третото от серията специализирани обучения за служителите на РЗИ гр. Перник с тема "Прилагане на превантивни мерки за здравно осигуряване, недопускане или намаляване на последствията при криз...

Продължава...

Успешно се проведе второто от серия…

 

Успешно се проведе второто от серията специализирани обучения за служителите на РЗИ Перник

С лектори: проф.Бойко Рангелов и инж. Венцеслав Гълъбов Второто от серията специализирани обучения за служителите на РЗИ гр. Перник с тема "Управление на процесите по здравна защита на населението в условията на кризи, бедствия и аварии" се провед...

Продължава...

Доклад от извършено проучване във в…

 

Доклад от извършено проучване във връзка с изпълнението на Обособена позиция 3 „Консултантски услуги във връзка със събиране на информация и разработване на ръководство за действията на Съвета по медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастро

Доклад от извършено проучване във връзка с изпълнението на Обособена позиция 3 „Консултантски услуги във връзка със събиране на информация и разработване на ръководство за действията на Съвета по медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастро...

Продължава...

Ръководство за дейността на съвета …

 

Настоящото ръководство е разработено в изпълнение на дейностите по Обособена позиция 3: „Консултантски услуги във връзка със събиране на информация и разработване на ръководство за действията на Съвета по медицинско осигуряване при бедствия, аварии и...

Продължава...

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на уменията на компетентните служителите на РЗИ - Перник за управление при кризи, бедствия и аварии, чрез провеждане на специализирани обучения.

Дейности

Разработване и поддържане на интернет платформа с възможност за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникация и нормативни документи, регламентиращи организацията,силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи бедствия и аварии” на служителите на РЗИ - Перник, членовете на съвета за медицинско осигуряване и медицинските екипи за работа в условия бедствия, аварии и катастрофи

Очаквани резултати

  • Създадена интернет платформа
  • Създадено средство за провеждане на дистанционно обучениe
  • Създадено средство за осигуряване на информираност и публичност на проекта
  • Разработена 1 бр учебна програма за дистанционно обучение
eu
opak
esf